Procedura de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea posturilor de profesor pentru învățământ primar

Procedura de organizare si desfășurare a concursului pentru ocuparea posturilor vacante de profesor învățământ preșcolar la Școala Gimnazială „Ep. Dr. Alexandru Rusu” Baia Mare

Art. 1. Posturile didactice sunt declarate vacante prin hotărâre a Consiliului de Administrație.Art. 2.a) Pentru ocuparea posturilor didactice vacante se organizează concurs constând din interviu, probă scrisă și probă practică.b) La nivelul școlii se înființează...