Procedura de organizare si desfășurare a concursului pentru ocuparea posturilor vacante de profesor învățământ preșcolar la Școala Gimnazială „Ep. Dr. Alexandru Rusu” Baia Mare

Art. 1. Posturile didactice sunt declarate vacante prin hotărâre a Consiliului de Administrație.Art. 2.a) Pentru ocuparea posturilor didactice vacante se organizează concurs constând din interviu, probă scrisă și probă practică.b) La nivelul școlii se înființează...

Anunt concurs pentru profesor de limba română, la plata cu ora, pentru profesor de limba engleză la plata cu ora, pentru profesor de fizică la plata cu ora, pentru profesor de educație fizică la plata cu ora.

Școala Gimnazială „Ep. Dr. Alexandru Rusu” organizează concurs pentru profesor de limba română, la plata cu ora, pentru profesor de limba engleză la plata cu ora, pentru profesor de fizică la plata cu ora, pentru profesor de educație fizică la plata cu ora. CV-urile...