Înălțarea omului la propria demnitate existențială
se desăvârșește prin educabilitatea fiecăruia la bine – la frumos – la adevăr.

Scopul

Din dorinţa de a găsi un itinerar determinant al calității învățământului, de a identifica rolul Școlii în educarea tinerilor, dar şi de revitalizare a unor tradiţii valoroase ale învățământului românesc, Eparhia Română Unită cu Roma, Greco-catolică de Maramureș a mobilizat oameni deosebiți prin diversitatea generațiilor și formarea personală, oameni dedicați educației, profund motivați pentru realizarea unei școli confesionale în Baia Mare.

Viziunea

Fără frumusețe nu poate să existe nici binele, nici adevărul. De aceea în școala noastră, în fiecare an, se vor structura programe care sa găsească în artă un numitor comun al activităților, ideilor, metodologiei.

Parcursul inspirat din artă este ca o traiectorie luminoasă, care evidențiază toate aspectele programării, o mediere care însemnează toate experiențele școlare, ca un far orientat  asupra capacității de analiză, de observare și de gândire a copilului.

Vrem să învățăm să fim o comunitate educativă
care găzduiește unicitatea fiecăruia ca o resursă pentru toți.

Misiunea

Dacă viziunea ne aduce copilul în centrul comunității școlare, misiunea acesteia este să-l „găzduiască” în sensul cel mai profund al cuvântului. Ospitalitatea este sacră precum universul copilului. Doar pe baza acestui principiu putem să aspirăm la o relație educativă credibilă și semnificativă, adică să îndeplinim misiunea acestei școli greco-catolice.

Prognoză şi strategii

Viziunea și misiunea școlii vrem să le traducem pe parcursul cotidianității în fascinația curiozității, munca cercetării, stupoarea cunoștinței și înțelepciunea responsabilității, în dorința de a declina zi de zi știința cu fantezia, creativitatea, genealitatea și pluralitatea propriilor capacități, capabilități și competențe.

În perspectiva Viziunii enunțate, am pornit de la întrebarea inițială „ Pe cine educăm?” iar acum, după o analiză a datelor din teritoriu, a îndrumărilor ministeriale și o confruntare cu oameni cu experiență in domeniu, confirmăm dorința să educăm omul întreg, corp,  minte și inimă, în respectul etapelor, ritmului și timpului de dezvoltare personală.

Educația nu poate fi decât globală și permanentă, dacă vrea într-adevăr să formeze acest om integral.
Formarea omului complet este o pregătire pentru a elabora, pe tot parcursul vieții, o cunoaștere într-o evoluție constantă