OFERTĂ EDUCAȚIONALĂ PENTRU ANUL ȘCOLAR 2017-2018

 

Metodologie de organizare si desfășurare a concursului pentru ocuparea posturilor vacante la Școala Primară „Ep. Dr. Alexandru Rusu” Baia Mare

Art. 1. Posturile didactice sunt declarate vacante prin hotărâre a Consiliului de Administrație.
Art. 2.
a) Pentru ocuparea posturilor didactice vacante se organizează concurs constând din interviu și probă practică.
b) La nivelul școlii se înființează comisia de concurs prin hotărâre a Consiliului de Administrație, formată din: președinte – directorul școlii; membri: două cadre didactice din școală, un specialist în învățământul primar, și reprezentantul Fundației pentru Educație „Sfântul Vasile cel Mare”. Secretara școlii este secretara comisiei.
Art. 3. La concurs pot participa cadre didactice calificate, cu grad didactic definitiv, pentru posturile de învățător.
Art. 4.
a) Interviul este probă eliminatorie și constă în prezentarea de către candidat a motivelor pentru care dorește să se încadreze la Școala Primară „Ep. Dr. Alexandru Rusu” și discuții sub forma de întrebări și răspunsuri între candidat și membrii comisiei de concurs, privind oferta școlii, cerințele școlii fața de cadrul didactic, cerințele cadrului didactic față de școală, programul de lucru, sarcinile de serviciu ce vor fi cuprinse în fișa postului, salarizare etc.
b) Interviul se finalizează prin admiterea sau respingerea candidatului pentru a participa la proba practică.
c) Proba practică constă în susținerea unei lecții la clasă.
d) Hotărârea comisiei de concurs, de respingere a unui candidat la proba eliminatorie, se ia cu unanimitate de voturi. și se comunică în aceeași zi.

Mai multe detalii [AICI]

 

 

 

 

Ce vă oferă şcoala noastră ?

 

Cadre didactice calificate

 

conexiuni cu școli din străinătate

 

w

Comunicare cu părinţii

 

metode noi de învățare

 

alimentație sănătoasă

 

dezvoltare holistică

 

limba germană sau engleză zilnic

 

siguranţă într-un spaţiu primitor

 

Îmi place foarte mult la şcoala. Mi-am făcut mulţi prieteni şi abia aştept să mă joc iar cu ei. Doamna învăţătoare este foarte bună cu noi şi ne învaţă tot felul de lucruri frumoase

Ionuţ

7 ani

Mie îmi place să învăţ cântece şi poezii, dar şi să desenez. Mami şi tati sunt foarte bucuroşi că eu învăţ la această şcoala pentru că sunt cuminte şi învăţ să scriu şi să citesc corect.

Andreea

8 ani

Suntem foarte multumiţi de condiţiile excelente în care învaţă copii noştri. Iar învăţătoarele sunt amabile şi deschise cu ei, ajutându-i să se dezvolte armonios. Am ales această şcoală pentru că este modernă, plăcută şi curată

Florin si Ioana

Părinţi

Adresa scolii